HAVO / VWO

Privéles: succes bij proefwerk en eindexamen

Wiskunde toch een zwak punt?

pinuts-2Veel leerlingen op HAVO en VWO hebben moeite met wiskunde. Dat is niets bijzonders. Iedereen heeft zijn sterke en zwakke kanten. Wanneer wiskunde niet tot de favoriete vakken van de leerling behoort, maakt dat hem/haar zeker niet kansloos bij de proefwerken, overgang naar een hogere klas of bij het eindexamen.

Transpiratie en inspiratie

Transpiratie (harder werken) kan een tekort aan inspiratie (minder talent) compenseren, maar de leerling kan dit vaak moeilijk op eigen kracht opbrengen. Een persoonlijke en begrijpelijke presentatie van de stof door een docent die daadwerkelijk uitlegt, zorgen ervoor dat de leerling lastige wiskundige onderwerpen begrijpt, het vertrouwen in eigen kunnen terugkrijgt en op eigen kracht verder kan.

Inlopen achterstand

Ook raken leerlingen door omstandigheden (ziekte, moeite met de hormonen) wel eens achter met de stof. Het is vaak lastig de opgelopen achterstand op eigen kracht in te lopen, zeker wanneer wiskunde toch al niet hun sterkste vak is. Een persoonlijke, gerichte begeleiding door een docent die daadwerkelijk uitlegt, biedt uitkomst. Een paar bijlessen kunnen de leerling snel weer op het juiste kennisniveau brengen.

Privéles leidt tot succes

Leerlingen die niet hadden gedacht dat ze ooit nog eens voor wiskunde een fatsoenlijke voldoende zouden kunnen halen, merken dat de prestaties door de privélessen zienderogen beter worden. Ook de toekomst ziet er plotseling beter uit. Plotseling merken ze dat ze door de privélessen wel degelijk een goede kans maken bij het eindexamen.