Toelatingsexamens

Toegang tot universiteit of HBO

pinuts-2Voor personen die niet de vereiste vooropleiding hebben is een toelatingsexamen (vaak ook wel genoemd: colloquium doctum) de enige manier om toch tot een opleiding op universiteit of HBO te worden toegelaten.
Zo zijn er studenten die via de moeilijke omweg van VMBO, MBO en HBO een universitaire opleiding willen volgen, maar dat alleen mogen, wanneer zij ouder zijn dan 21 jaar en kunnen aantonen dat onder andere hun wiskundekennis op het vereiste niveau is. Dit geldt voor vrijwel alle opleidingen zoals Economie, International Business Administration (IBA), Bedrijfskunde, Psychologie en Orthopedagogie. Ook voor het HBO kan zo’n wiskunde-examen als toelatingseis worden gesteld.
De meeste studenten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, vinden het vrijwel onmogelijk zich de wiskundestof zelfstandig eigen te maken en willen daarbij worden geholpen. Begeleiding van een docent die hen op een tijdbesparende manier door de stof manoeuvreert is voor hen een meer dan welkome steun.

Toelatingsexamen op EUR

Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam kent voor de meeste opleidingen een toelatingsexamen. Wiskunde maakt hiervan op een enkele uitzondering na onderdeel uit en vaak is het juist dit vak waarover de kandidaat zich de meeste zorgen maakt.

Gerichte hulp bij zelfstudie

Het is voor veel aspirant-studenten die op deze toelatingsprocedure zijn aangewezen, zeer lastig zich de omvangrijke wiskundestof op een efficiënte wijze eigen te maken. Met PiNUTS kan deze lastige hindernis veel gemakkelijker worden genomen.