Opleidingen

 1. pinuts-2PiNUTS verzorgt privélessen wiskunde, statistiek en GMAT.
  Leerlingen van HAVO en VWO willen alleen privéles in de wiskunde, omdat statistiek op het middelbaar onderwijs geen vak is.
  Studenten van het HBO willen voornamelijk privéles in statistiek, maar bij enkele opleidingen wordt ook ondersteuning gevraagd bij vakken wiskunde.
  Bij universiteiten ligt dit iets genuanceerder. Studenten Pedagogie of Psychologie bijvoorbeeld zoeken alleen hulp bij statistiek, terwijl studenten Economie, Bedrijfskunde of IBA geïnteresseerd zijn in privélessen in de vakken wiskunde en statistiek.
  Tenslotte zijn er studenten die in een premaster-jaar zitten en een GMAT-test moeten halen om toegelaten te kunnen worden tot het masterprogramma.
  Wanneer een aspirant-student een toelatingsexamen of colloquium doctum moet doen om tot een opleiding te worden toegelaten, betreft dit meestal het vak wiskunde.
  Samengevat geeft PiNUTS privéles aan studenten van de volgende opleidingen: