Statistiek

Statistiek voor universiteit of HBO

pinuts-2Bijlessen zijn erg goed besteed aan studenten die (vaak terecht) erg opzien tegen het lastige vak statistiek. Wie zich op een degelijke wijze laat begeleiden door een zeer ervaren docent die het vak zelf nog doceert en die dus oog heeft voor hun problemen (immers een gepromoveerd wiskundige met veel onderwijservaring op alle niveaus), kan een voldoende resultaat eigenlijk niet ontgaan, zo wijzen de ervaringen van studenten uit.

Belangrijk struikelblok tijdens studie

Voor veel studenten op HBO en universiteit is statistiek, net zoals wiskunde, een groot struikelblok. Sommige studenten hebben op VWO of HAVO al een voorproefje gehad, maar dat blijkt niet voldoende om met vertrouwen een tentamen Statistiek op HBO of universiteit te maken.
Vooral studenten in de alfa-wetenschappen zien erg tegen het vak Statistiek op, en terecht. Veel van deze studenten moeten hun studie afbreken omdat ze er maar niet in slagen een voldoende voor Statistiek te halen. Om die reden zoeken veel studenten van de alfa-wetenschappen (afkomstig van universiteiten in Rotterdam, Tilburg, Leiden en Amsterdam), hulp bij de voorbereiding van tentamens Statistiek.

Angst voor wiskundeformules niet nodig!

Natuurlijk helpt een goede kennis van wiskunde om statistiek te leren begrijpen. Maar ook met minder wiskundige kennis behoort een goed cijfer voor het vak Statistiek zeker tot de mogelijkheden. Bijles van een ervaren privédocent is daarbij vaak onmisbaar. Belangrijk is dat de student niet bang is voor ingewikkelde formules. En daarbij helpt individueel les.

Alle onderwerpen uit de statistiek

Alle onderwerpen uit de statistiek kunnen begrijpelijk worden uitgelegd; begrip is belangrijker dan uit het hoofd leren. Zo kan precies en toch begrijpelijk worden verteld wat de diverse onderwerpen uit de beschrijvende statistiek betekenen: wat wordt bedoeld met rekenkundig gemiddelde en mediaan, variantie en standaarddeviatie, correlatie en covariantie. Natuurlijk wordt toegelicht hoe deze moeten worden uitgerekend (formules).
Verder zullen diverse kansverdelingsfuncties zoals de binomiale verdeling, de Poissonverdeling en de (standaard)normale verdeling aan de orde komen en worden uitgelegd, maar ook het verschil tussen bijvoorbeeld t- en z-verdeling, en de toepassing van Chi2- of F-verdeling. Ook hypothese testing, ANOVA en (mutiple) regressie kunnen uitgebreid worden behandeld.

Goed verstand en inzet garantie voor resultaat!

Alle onderwerpen worden zo uitgelegd dat een goed verstand en hard werken bijna garant staan voor een goed resultaat bij tentamens. Dat leert immers de praktijk.