GMAT

Zonder goede wiskundekennis onmogelijk

pinuts-2Sommige opleidingen – vaak buitenlandse – laten studenten alleen tot een Masteropleiding toe nadat zij een GMAT
test met succes hebben gemaakt. Ook de Rotterdam School of Management (RSM) stelt deze toelatingseis. Het GMAT examen bestaat uit vier onderdelen, waarvan alleen de onderdelen Verbal en Quantitative voor toelating tot een RSM masterprogramma van belang zijn.
Voor studenten die op deze manier tot een masterprogramma willen worden toegelaten, is de wiskundekennis meestal onvoldoende. Zo is het vaak al lang geleden dat ze wiskunde op de HAVO hebben gehad en is deze kennis weggezakt, of ze hebben een traject via MBO/HBO gevolgd en meestal wordt bij die opleidingen weinig of geen wiskunde gegeven. In beide gevallen voelen ze zich kansloos voor de GMAT test en zien toelating tot het masterprogramma mislukken.
De aanpak is duidelijk: de wiskundekennis moet (weer) op het goede niveau worden gebracht, zodat ze een goede kans op toelating hebben. Helaas zijn studenten vaak niet in staat zich deze wiskundekennis zelfstandig eigen te maken en blijken erg gebaat bij bijles in wiskunde door een vakbekwame docent die zijn sporen in het wetenschappelijk onderwijs heeft verdiend.

Adequate hulp

Tijdens de bijlessen wordt de noodzakelijke wiskundekennis op een effectieve wijze bijgebracht. Theorie en praktijk gaan hierbij hand in hand. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het vaak voorgeschreven boek GMAT Quantitative Review (2nd edition) waarin de vereiste onderwerpen worden besproken en veel opgaven worden behandeld.
Samen met de docent worden de opgaven geoefend. Kansen op een hoge score bij een GMAT-test zijn aanzienlijk toegenomen.

Privé-les is efficiënt

Privéles kan dus ook bij deze studenten uitkomst bieden. Literatuur op het juiste niveau wordt aangereikt en in betrekkelijk korte tijd kan op basis van gerichte aanwijzingen de stof efficiënt eigen worden gemaakt.