Docent

Dr.ir. Henk de Swaan Arons

dr.ir. Henk de Swaan Arons

Enthousiast en gemotiveerd

pinuts-2Zijn enthousiaste en vooral deskundige wijze van lesgeven werpen vruchten af. Bijna al zijn leerlingen en studenten zijn onder zijn begeleiding naar een hogere klas gegaan, hebben het eindexamen HAVO of VWO gehaald, hebben wiskundevakken aan de universiteit of HBO gehaald of zijn toegelaten tot HBO of universiteit na een toelatingsexamen wiskunde. En dat is wat scholieren en studenten (en ook hun ouders) willen: resultaat! Zie hun reacties.

Lange carrière in onderwijs

Dit succes is niet verrassend. Dr.ir. Henk de Swaan Arons kan bogen op bijna 40 jaar onderwijs- en onderzoekservaring als universitair (hoofd)docent in de wiskunde en informatica.
Sedert enkele jaren is hij privé-docent in de wiskundestatistiek en GMAT.

Van 1972 tot 1992 was hij verbonden aan de toenmalige Faculteit Technische Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft. Vervolgens was hij tot aan zijn vervroegde pensionering universitair hoofddocent aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op beide universiteiten heeft hij tientallen vakken gegeven op het gebied van de wiskunde en informatica. Hij is een zeer ervaren docent die de vaak lastige stof op een plezierige en effectieve wijze op zijn studenten overbrengt.
Honderden studenten hebben onder zijn leiding hun ir-, drs-, Bachelor- of Masterdiploma gehaald. Verder heeft hij tientallen internationale, wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.
Sinds zijn pensionering is hij begonnen met het geven van privé-les wiskunde, statistiek en GMAT en doet dat ouderwets degelijk en enthousiast.

Momenteel verzorgt hij colleges statistiek in het masterprogramma Maritime Economics and Logistics (MEL) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.