Erasmus Universiteit

Tentamens

pinuts-2De meeste studenten aan een universiteit komen rechtstreeks van het VWO. Dat is op de Erasmus Universiteit niet anders. Voor veel studenten in de alfa- of gamma-opleidingen is wiskunde echter niet een favoriet vak en dat kan al meteen in het Bachelor-1 programma met de strenge eisen van het Bindend Studie Advies (BSA) een probleem opleveren. Dat is in het studiejaar 2012-2013 nog strenger geworden: de meeste faculteiten van de Erasmus Universiteit eisen een 100% score.
De studenten van de opleidingen Economie, Bedrijfskunde en IBA slagen er vaak maar moeilijk in om vakken als Wiskunde 1, Wiskunde 2 en Statistiek (FEW), Quantitative Methods & Techniques (IBA) of Wiskunde en Statistiek (Bedrijfskunde) te halen. Ook de statistiekvakken van deze opleidingen vormen een gevreesd struikelblok. Hulp in de vorm van bijles bij de tentamenvoorbereiding is dan een uitkomst en leidt tot uitstekende resultaten, zo blijkt.

Toelatingsexamens

Niet iedereen is zo gelukkig een VWO-diploma te hebben en voor deze personen is een toelatingsexamen (vaak ook bekend onder de naam colloquium doctum) de enige manier om toegang tot een universitaire opleiding te krijgen.
Helaas is het voor deze studenten vaak erg lastig geheel op eigen kracht het examen wiskunde voor te bereiden. En de laatste jaren worden dergelijke examens ook nog moeilijker, de eisen worden strenger. Privéles is dan haast onvermijdelijk, maar gelukkig wel doeltreffend.
Tijdens privélessen wordt de stof niet alleen begrijpelijk gemaakt, maar wordt tevens geholpen bij het plannen van de voorbereidingen. De aspirant-student staat er dan niet meer alleen voor en dat is vaak het verschil tussen slagen en zakken.

GMAT

De laatste tijd zijn er steeds meer studenten die hun wiskundekennis willen verbeteren om een hogere score voor een GMAT-test te halen Deze internationaal bekende test is sedert een paar jaar een lastige hindernis tijdens de premaster van RSM. Ook deze studenten zijn bij PiNUTS aan het goede adres.