PiNUTS

pinuts-2PiNUTS verzorgt privélessen in  wiskunde, statistiek en GMAT. Ze worden gegeven door een gepromoveerd wiskundige. Hij heeft bijna 40 jaar universitaire onderwijservaring. Ook nu nog verzorgt hij colleges wiskunde en statistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Verder heeft hij vele jaren ervaring als privédocent wiskunde en statistiek.
De lessen zijn bedoeld voor leerlingen van VWO en HAVO en studenten van HBO en Universiteit. Lessen worden ook gegeven aan aspirant-studenten die willen worden toegelaten tot het bachelorprogramma van een universiteit en niet over de juiste diploma’s beschikken. Zij kunnen toegelaten worden tot een universiteit als zij voor een toelatingsexamen of colloquium doctum een voldoende halen. Privélessen bij PiNUTS bieden de hulp die ze nodig hebben.
Er zijn ook studenten die een premaster-programma moeten volgen om toegelaten te worden tot een masterprogramma. Zij willen vaak hun wiskundekennis opfrissen om de GMAT test met voldoende score te kunnen halen. Ze kunnen zich vaak niet op eigen kracht voorbereiden en hebben veel baat bij de privélessen van PiNUTS.